Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Trablus

  • Okunma : 229
Trablus Resim

Trablus, Kuzey Afrika’daki Libya’nın başkenti ve en büyük kentidir. Doğu Akdeniz kıyısında, bugünkü Lübnan topraklarında yer alan ve gene Fenikeliler ‘ce kurulan başka bir tarihsel kent de aynı adı taşır. Osmanlılar, Latince Tripolis, Arapça Tarabulus adlarıyla bilinen bu iki kenti de 16. yüzyılda ele geçirmiş ve Libya’dakine Trablusgarp (Batı Trablus), Lübnan’dakine ise Trablusşam (Doğu Trablus) adını vermişlerdi.

    Libya’nın başkenti, en önemli limanı ve en büyük yerleşim merkezi olan Trablus İÖ 7.yüzyılda Fenikeliler’ce kuruldu. Daha sonra Kartaca, Roma, Vandal ve Bizans egemenliğine girdi. 643’te Müslüman Araplar’ın eline geçen Trablus 1510’da İspanyol istilasına uğradı. 1551’de Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine girdi ve Trablusgarp eyaletinin merkezi oldu. 1911’de başlayan İtalyan yönetimi 1943’te yerini İngiliz egemenliğine bıraktı. 1951’de ise Libya’yla birlikte Trablus da bağımsızlığına kavuştu.

    Trablus’un doğu ve güney kesimlerinde modern beyaz yapılar; hurma, zakkum ağaçlarıyla ve çiçeklerle süslenmiş caddeler yer alır. Batısı ise dolambaçlı ve kemerli sokakları, işlek pazarları, dükkânları ve güzel camileriyle eski bir Arap kenti görünümündedir.

    Kentin en önemli yapılarından biri olan Gurgi Camisi (1883) eski kentte bir Roma zafer takının yanındadır. İS 163’te Marcus Aurelius onuruna yapılan bu zafer takı eskiden kentin başlıca giriş kapısıydı. Trablus’un önemi 1911-43 arasındaki İtalyan egemenliği döneminde modern kesimiyle birlikte yapılmış olan limanından kaynaklanır. Libya’nın petrolü de kapsayan dış ticaretinin büyük bir bölümü Trablus’tan yapılır. Trablus zeytin, sebze, turunçgiller, tütün ve tahıl yetiştirilen verimli bir vahanın ticaret merkezidir. Balıkçılığın yanı sıra halıcılık ve deri tabaklama kentteki önemli sanayi kollarıdır. Kentin 34 km güneyinde uluslararası bir havalimanı bulunur.

    Trablus’un nüfusu 591.100‘dür (1988).

Trablus Resimleri